Umpac AB

 

Grundades 1986 i Umeå där företaget fortfarande har sin tillverkning och hemvist.

 

Umpac som företag präglas till stor del av våra värderingar och vår gemensamma strävan sammanfattas i vår verksamhetspolicy. Umpac har alltid satsat på personalen och på så sätt fått en hög kvalité på yrkeskunnandet och också haft en låg personalomsättning.

 

Alla anställda klarar av flera olika arbetsmoment och vi tillämpar arbetsrotation för att öka trivseln och också säkerställa en effektiv back-up vid höga belastningar och eventuell sjukfrånvaro.

 

Umpac befinner sig i en positiv utveckling och har de senaste åren haft en stadig tillväxt årligen vilket gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare och trygg leverantör av hållbara förpackningar.

 

Umpacs vision är att skapa hållbara förpackningar som bär våra kunders värde.


 Umpacs Verksamhetspolicy.


 Umpacs Värderingar.

 

 

Umpac AB

Fatvägen4
906 20 Umeå

Tel 090-71 75 50
Fax 090-18 76 40
E-post info@umpac.seDela vår sida


© 2022 Umpac AB
Information om cookies

Integritetspolicy